Aeshna interrupta, Image #1

Catalog #12L0023: Aeshna interrupta
Catalog #12L0023: Aeshna interrupta (click to close)
Catalog #12L0023: Aeshna interrupta